Slimbouw Smart Solutions


Vanuit haar activiteiten als Surinaams bouwbedrijf (consultancy, design, uitvoering) heeft Slimbouw sinds 2006 actief gewerkt aan product-verbetering en kosten-reductie in de bouw-uitvoering. Dit heeft geresulteerd in agentschappen van vele producten en merken op het gebied van kosten-efficiënt bouwen met een hoge graad van afwerking. Ieder product dat wordt geleverd door Slimbouw wordt ook door Slimbouw zelf op haar projecten gebruikt/toegepast. Zodoende krijgt u altijd ‘first hand’ advies op de toepassing van de door haar geleverde producten.