Welkom op de SlimAdvies Website

Met het inschakelen van SLIMADVIES gaat u geld en tijd besparen. U krijgt uw project opgeleverd op tijd en binnen budget.

Ga naar bouwmanagement

Kies voor Slimadvies!


Bij Slimadvies wordt u als opdrachtgever op een praktische manier bijgestaan op de volgende punten:

 • Toetsing van de begroting van de architect.
 • Inkoop begeleiding en advies bij materiaal;
 • Het praktisch inzichtelijk maken van de toepassing van de gekozen producten;
 • Instructies en begeleiding geven op de toepassing van de materialen tijdens de bouwuitvoering
 • Het opstellen en uitvoeren van onderhoudsprogramma's;
 • Bewaking van kosten, kwaliteit en tijdige realisatie gedurende de uitvoering.

Ervaring & Expertise


SLIMADVIES staat onder andere voor een ruime ervaring en expertise op de navolgende gebieden:

 • Oplossen van vocht-/vlekvorming in muren;
 • Herstel van lekkages in badkamers, zwembaden en kelders
 • Betonrot identificatie en herstel
 • Ontwerp en toepassing van geveltechniek en gevelbeluchting
 • Ontwerp, bouw en installatie van “tiny houses” en “modular construction
 • Advies, ontwerp en toepassing van ventilatiesystemen
 • Verlijmingstechnieken
 • Advies, ontwerp en toepassing van systeem wanden, wandbekleding en vloeren
 • Adviseren in het gebruik van afwerkingsmaterialen
 • Ontwerp, fabricage en montage van staal- en houtconstructies
 • Ontwerp en bouw van vloeren
 • Advies en ontwerp van dak- en gevelsystemen
 • Advies in en toepassing van dakafwerking en -sealers;

Bekijk Ons Team


Buitengewoon gemotiveerde mensen zijn gedreven om verder te gaan; ze worden vertrouwd door anderen, zijn gefocust en hebben een groot vertrouwen in hun eigen kunnen. Ze dromen van eindeloze mogelijkheden, en zijn over het algemeen zeer tevreden met hun leven.

Kies voor Slimadvies!


Materiaalkeuze is één van de essentiële factoren in een bouwproject dat bepalend is voor het wel of niet slagen ervan. Los van de keuze van de materialen, en dan met name die welke in de afbouwfase worden toegepast, is het van zeer groot belang dat deze op de correcte wijze worden gebruikt/toegepast. Slimadvies beschikt over een brede expertise op het gebied van materiaaltoepassingen. Dit zorgt ervoor dat uw project er niet alleen mooi afgewerkt uitziet, maar dat het ook probleemloos blijft voor een lange tijd zonder onverwachte herstelkosten.

Het ontwerpproces is ruwweg in twee delen te splitsen:

 1. het architectonisch ontwerp en
 2. het constructieve en installatie-technische ontwerp.

Slimadvies werkt inzake de onder 1 en 2 aangegeven ontwerpfasen met een ruim netwerk aan vakmensen en professionals die hun sporen op hun vakgebied hebben verdiend. Het verifiëren van de door deze professionals gegeven input biedt zekerheid aan de opdrachtgever altijd van goed onderbouwde adviezen voorzien te worden.

Planning van een project is in meerdere onderdelen uit te splitsen:

 • Financiële planning;
 • Inkoopplanning;
 • Bouw-/uitvoeringsplanning;

Slimadvies heeft de expertise in huis om deze drie planningen met elkaar te integreren. Dit zorgt ervoor dat u als opdrachtgever ruim van tevoren weet wat u financieel te wachten staat m.b.t. inkoopuitgaven en uitvoeringsdeclaraties. Alleen op basis van een goed geplande cash-flow is een bouwproject goed uit te voeren zonder vertragingen en indirecte/onvoorziene kosten.

Inkoop oftewel Procurement is een complex onderdeel van ieder bouwproject. Niet alleen de materiaalkeuzen, maar ook de tijdige inkoop van materialen en onderdelen zijn bepalend voor een tijdige en conform opgestelde planning uitvoering van het bouwproject. Slimadvies ziet ver vooruit in de planning zodat de inkoop tijdig geschiedt, dat wil zeggen op tijd.

Een bouwbegroting is meer dan de optelsom van materialen en arbeid. Het is het samenstel van vele invloedsfactoren die het uiteindelijk wel of niet slagen van een bouwproject bepalen. Het fundament van ieder project is vooral financieel bepaald. Een goede begroting is de basis van een gezonde financiële planning en uitvoering. Slimadvies weet hoe begrotingen moeten worden opgesteld die als basis dienen voor een gezond Finance Management.

Tijdens de Procurement fase en de Uitvoeringsfase dient het uitgevoerde werk continu te worden gemonitoord op leverings- en uitvoeringskwaliteit. Want ook met het toepassen van de juiste materialen door de juiste vakmensen is er altijd kans op het maken van fouten. Slimadvies voorkomt herstelschade en -kosten door tijdens de uitvoering toe te zien op foutloos uitgevoerd werk.

Contact Ons


Maak contact en laat u uitgebreid informeren over de mogelijkheden.

Slimbouw is het adres voor het vlekkeloos verloop van uw bouwproject en renovatie. Het inschakelen van Slimadvies gaat u geld en tijd besparen. U krijgt uw project opgeleverd op tijd en binnen uw bepaald budget.

Contact Zuid

 • Lalla Rookh Mall - Unit 5, Paramaribo
 • +(597) 53 20 26
 • (+597) 871 11 70 | (+597) 857 59 30
 • info@slimadvies.com
 • Contact Noord

 • J.D.Gompertsstraat 115, Paramaribo
 • (+597) 45 39 95
 • (+597) 892 50 06
 • info@slimadvies.com
 • COPYRIGHT © 2022| SLIMBOUW | All RIGHTS RESERVED | DEVELOPED BY TAD